Winter Specialty -erikoisnäyttelyn oheiskilpailujen säännöt

Oheiskilpailut / Lelukoirakilpailu - lapsille, Parikilpailu, Kotikoirailuokka

Lelukoirakilpailuun voi osallistua alle 10 vuotias lapsi pehmolelu koiransa  kanssa. Alaikäraja – kävelemään oppinut lapsi.  Mikäli lapsi tarvitsee aikuisen seuraa / apua pehmolelun esittämisessä, on yksi avustaja sallittu.

Parikilpailuun voi osallistua tähän näyttelyyn osallistunut koira toisen tähän näyttelyyn osallistuneen koiran kanssa pareittain. Koirien ei tarvitse olla sukua keskenään, samaa sukupuolta edustavia, samaa rotua eikä saman omistajan koiria. Parikilpailussa vain yksi esittäjä per pari.

Kotikoiraluokkaan voi osallistua yli 5 kk ikäinen koira, jolla viralliseen näyttelyyn osallistuessaan ns. hylkäävä virhe. Kivesvikaiset urokset voivat osallistua.

Oheiskilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu näyttelyn toimistoon klo 11.30 mennessä.
Hinta per osallistuja tai parikilpailussa pari 5 euroa. Maksetaan käteisellä. Varaathan mukaan tasarahan!

Kaikissa oheiskilpailuissa palkitaan neljä parasta.
Arvostelukehä ilmoitetaan ennen arvostelun alkua.
Oheiskilpailuissa ei kirjallisia arvosteluja.
Lelukoirakilpailu ja Kotikoirakilpailu käydään erikoisnäyttelyn ruokatauon aikana.
Parikilpailu käydään rotuarvosteluiden loputtua, ennen Best In Show kilpailuiden alkamista. 


Unofficial show classes

”Toydog” - competition for children
The participant must be an under 10 years old child but at least a toddler with a soft toy dog. If needed, one adult assistant is allowed.

Brace Class
Any two dogs which have taken part in this show, can participate to this class as a brace. The dogs don’t have to be; of the same sex, related to each other, of the same breed or owned by the same owner. Only one handler per brace is allowed.

“Sofa Class”
Any dog, swiss mountain dog & cattle dog, older than five months, which has a fault that disqualifies it from official show rings (incorrect teeth, too much white, etc) can be entered to this class. Also neutered dogs can take part.

Entries for these unofficial classes must be done in show office before 11:30 (11.30 am).
Entry fee is EUR 5,- / participant, in Brace Class EUR 5,- / brace.  Cash payment.  Please be kind and take exact amount with you!

”Toydog” and ”Sofa Class” competitions take place during the lunch break of the official show and the number of the ring will be announced before judging starts.
Brace Class competition will be held after the breed judging but before the Best In Show competitions.
In all unofficial classes four best placed dogs/brace will get prizes.
No written critiques.